Pink Giant Gourami

Pink Giant Gourami

പിങ്ക് ജയന്റ് ഗൗരാമി

ശരീരഘടന കറുത്ത ഗൗരാമികളുടേതുപോലെയെങ്കിലും അൽപം ചുവപ്പു കലർന്ന വെളുത്ത ശരീരമാണ് ഇക്കൂട്ടർക്ക്. എന്നാൽ, അക്വേറിയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ചുവപ്പു നിറം പ്രകടമായെന്നുവരില്ല. വളർച്ച കറുത്ത ഗൗരാമികളെപ്പോലെതന്നെ സാവധാനം മാത്രം. ജയന്റ് ഗൗരാമി ആൽബിനോ ബ്ലാക്ക് ഐ എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ പേര് പിങ്ക് ജയന്റ് ഗൗരാമി എന്നാണ്.

admin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *